Aanbod

De Nijlense Zwemclub organiseert een ruim zwemaanbod voor jong tot oud, voor recreanten tot competitieven.


Meer info : zie menustructuur  OFWEL structuur zwemgroepen.

Er is de watergewenning waar de kleinsten leren om zich gecoör-dineerd te bewegen in zwemwater.

 


In de zwemschool (cursus), met als doel te leren zwemmen, worden 3 slagen gelijktijdig aangeleerd.
In het instructiebad begeleiden 3 tot 5 ervaren tainers een groep van ca. 15 kinderen.

 
---------------------------------------------
Zowel de watergewenning als de zwemschool (cursus)  worden in
een lessenreeks met vaste data georganiseerd.
 
Daarna kunnen de zwemmers doorstromen naar de
zwemschool (vervolmaking) en het jeugdzwemmen. 
Voorwaarde is wel dat ze lid worden van
de Nijlense Zwemclub (jaarlijkse bijdrage).
 ---------------------------------------------
 

 
Het jeugdzwemmen wordt georganiseerd in verschillende niveau’s naargelang de reeds verworven vaardigheden. In elk niveau is er een specifieke aanpak : ondermeer techniekverbetering, leren duiken, uithoudingsvermogen.

Voor deze groep van jeugdzwemmers wordt jaarlijks een 10-tal leuke recreatieve wed-strijdjes (zgn. niet-vergunnings-houders) georganiseerd. Deelname is mogelijk voor zwemmers die minimaal 25m kunnen zwemmen.
 Het competitiezwemmen is er op gericht om regelmatig deel te nemen aan lokale, regionale, (en voor de beteren) internationale zwemwedstrijden. Dit kan vanaf de leeftijd van 9 jaar tot  99 jaar (Master). De trainingen en trainingsuren worden naar inhoud en aantal afgestemd op het niveau dat de zwemmers kunnen of willen bereiken.
 
  
   
Ook voor de niet-competitieve zwemmers heeft de Nijlense Zwemclub een aantal mogelijkheden. Bij de groep van de recreatieve zwemmer is er aandacht zowel voor het technisch beter leren zwemmen, als voor het ontspannende (spelvormen). 
 
De gezinszwemmers is een zeer diverse groep, gaande van zwemmers met een zeer beperkte zwemkennis en –kunde, tot voormalige competitiezwemmers.  Het doel is er vooral op gericht om een gezonde sportactiviteit aan te bieden, die bijna het ganse jaar door kan beoefend worden.