Portretrecht

Tijdens activiteiten van de Nijlense Zwemclub, of activiteiten waaraan de Nijlense Zwemclub meewerkt, kunnen foto's en/of videobeelden genomen worden waarop uw kinderen en/of uzelf mogelijk te zien zijn.

Deelname aan activiteiten van de Nijlense Zwemclub betekent dat u toestemming verleent dat de Nijlense Zwemclub deze beelden in het kader van zijn werking op al zijn dragers, zoals website, tijdschriften en folders, publiceert.

Deze foto's mogen op geen enkele manier door derden verder verspreid worden. De Nijlense Zwemclub zal deze foto's ook niet bezorgen aan commerciële firma's die er dan vrij over zouden kunnen beschikken voor hun publiciteit.