Officials en Afgevaardigden

Wat zijn officials?

Je hebt Keerpuntrechters, Aankomstrechters en Tijdopnemers ( TAK), een Starter (SP), een Kamprechter (K,KP,KF) en een Jurysecretaris (JP,JF). Al deze mensen hebben examens afgelegd, stages doorlopen en cursussen gevolgd om jou zo goed mogelijk te begeleiden op een wedstrijd en om de wedstrijd een ‘officieel’ karakter te geven. Je kan ze vergelijken met scheidsrechters op het voetbal of bij volleybal of basketbal. Bij een zwemwedstrijd zijn er echter véél meer officiëlen dan bij een voetbalwedstrijd!

Een Keerpuntrechter houdt nauwgelet de keerpunten die je maakt in de gaten. Hij kijkt of je geen fouten maakt! Je trainer zal er zeker voor zorgen dat, als je goed je best doet, je niet uitgesloten wordt tijdens het zwemmen.

Een Kamprechter kan een zwemmer zelf uitsluiten, of op aanraden van een Keerpuntrechter of een Tijdopnemer.

Ouders van competitiezwemmers en andere geïnteresseerden kunnen zich steeds opgeven om official te worden. Dit kan gebeuren bij het bestuur. De opleidingen  worden volledig betaald door de club! Zo steunt u ook de club, want elke club moet, afhankelijk van het aantal inschrijvingen aan officiële wedstrijden, officials afvaardigen. Bij een tekort aan officials betaalt de club BOETES, die aardig kunnen oplopen. In het slechtste geval kan de DEELNAME AAN WEDSTRIJDEN voor de club zelfs GEWEIGERD worden wegens een gebrek aan officials. Dit moeten we zeker trachten te vermijden.

Ouders van competitiezwemmers en andere geïnteresseerden kunnen zich steeds opgeven om clubafgevaardigde te worden. Zij staan in voor het goede verloop tijdens een wedstrijd. Zij waken erover dat de zwemmers tijdig aan de oproepkamer en aan de startblokken staan. Zij zorgen voor de communicatie met jury voor afmeldingen en andere praktische zaken.

Lees alvast eens deze studie met betrekking tot vrijwilligers in de sport.
Ze zijn onmisbaar voor het verdere bestaan van onze sportclub.

Vrijwilligers in de sport

Hieronder vindt u een lijst met de huidige officials en afgevaardigden van onze club.
Je kan hen steeds aanspreken voor meer informatie, ...

Wij danken hen alvast voor hun inzet!

Officiële lijst van huidige officials:


Wilfried Lieckens
Lynsey Mortelmans
Kristel De Backer
Paul De Schutter
Philippe Wyns
Luc Stappaerts
Els Diddens


Officiële lijst van huidige afgevaardigden:

Kathleen Peeters
Sandra Faes